Rudolf Habsburský. Král Kaše

Rudolf Habsburský (přezdívaný „král Kaše„), vévoda rakouský v letech 1298-1306 a český král v letech 1306-07, přichází na svět někdy kolem roku 1281 jako syn Albrechta Habsburského.

Když se Rudolfův otec stane v roce 1298 římskoněmeckým císařem Albrechtem I., je mladý Rudolf oženěn s Blankou, sestřenicí francouzského krále Filipa IV. Sličného – prostřednictvím tohoto sňatku se pokouší Albrecht I. o spojení říše s Francií.

V roce 1305 ale Blanka předčasně umírá – rok nato, po smrti (zavraždění) posledního Přemyslovce na českém trůnu, Václava III., pak přitáhne Albrecht I. se svým synem do Prahy, kde je pak v říjnu roku 1306 zvolen Rudolf částí české šlechty (šlechty, stojící proti Jindřichu Korutanskému {viz Jindřich Korutanský}) českým králem.

Jeho nárok na trůn je pak ještě podpořen jeho sňatkem s královnou-vdovou po Václavu II. Eliškou Rejčkou (dědičkou Polska), sňatek sám se koná ve stejný den jako volba krále.

Rudolf Habsburský pak českým zemím vládne příliš krátce na to, aby jeho doba mohla být nějak obecněji charakterizována, nicméně faktem je, že Rudolf je výtečným hospodářem, panovníkem, který velice uvážlivě (rozuměj spořivě) spravuje svůj královský majetek – králova spořivost koneckonců stojí i za jeho nelichotivou přezdívkou „král Kaše„.

Rudolf Habsburský zvaný Kaše umírá nečekaně 4. července roku 1307 při obléhání Horažďovic, které se odmítnou podrobit jeho královskému majestátu, na úplavici. Pochován je v chrámu sv. Víta (viz sv. Vít) na Pražském Hradě.

Žádného potomka,svého eventuálního nástupce na českém trůnu Rudolf nezanechává, na český královský stolec se po jeho smrti vrací Jindřich Korutanský.