Lubomír Štrougal, bývalý komunistický premiér, zemřel

Lubomír Štrougal? V srpnu 1968 se po sovětské okupaci jako místopředseda vlády (předseda Oldřich Černík byl internován v Moskvě) snažil o odpor. Poté, co se do čela komunistické strany dostal Gustáv Husák, přiklonil se k jeho pojetí vlády a za tzv. normalizace stál v čele celkem šesti československých vlád. Poprvé byl ministerským předsedou jmenován v lednu 1970, naposledy v dubnu 1988.

Štrougalova poslední vláda měla jepičí život, v období perestrojky a mocenských bojů uvnitř komunistické strany skončila v říjnu 1988. Po Sametové revoluci byl Lubomír Štrougal vyloučen z KSČ, celé polistopadové období se pak neslo ve znamení snahy odsoudit jej za zločiny, za které byl z titulu své pozice v komunistické nomenklatuře zodpovědný. Trestní odpovědnosti se nakonec definitivně vyhnul v roce 2022, kdy jej státní zastupitelství z důvodu demence stíhání zbavilo.

Světská spravedlnost Lubomíra Štrougala nedostihla a už nedostihne – ve věku 98 let zemřel v únoru 2022.

Životopis Lubomíra Štrougala? Kariéristou byl celý život

Narodil se v jižních Čechách 19. října roku 1924 v rodině dělníka místní cementárny. Jeho otec byl zakladatelem buňky KSČ ve městě, jeho syn pak celý život šel v jeho šlépějích. Po druhé světové válce vystudoval práva na Karlově univerzitě, ve stranické hierarchii začal pak stoupat ve stejné době – už v roce 1948 působil ve vedení jihočeské komunistické strany, o devět let se stal vedoucím tajemníkem strany za stejný kraj.

Rok 1958 znamenal v kariéře Lubomíra Štrougala další velký skok vpřed – stal se členem ÚV KSČ. V dalších třech letech byl Lubomír Štrougal činný i ve výkonných složkách komunistické moci – nejprve krátce působil na postu ministra zemědělství, později se stal ministrem vnitra.

Po zadušení Pražského jara okupací vojsky Varšavské smlouvy se stal Lubomír Štrougal jedním z hlavních představitelů tzv. normalizace, která v až do listopadových událostí v roce 1989 těžce poškozovala společenský i hospodářský život v zemi.

V roce 1989, v době tzv. perestrojky (přestavby), byl Lumobír Štrougal odsunut do pozadí a zbaven všech vysokých politických funkcí, v roce 1990 jej „nová“ komunistická strana ze svých řad vyloučila.

V období po roce 1989 byl několikrát obviněn z toho, že nese trestní zodpovědnost za smrt lidí, kteří zemřeli rukou příslušníků Pohraniční stráže při pokusu o přechod západní státní hranice – případ se nikdy nedostal dál než na státní zastupitelství.

Osobní život Lubomíra Štrougala?

Už před rokem 1989 vznikla fáma, že měl tento bývalý koministický pohlavár tajný vztah se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou. Jeho první ženou byla Věra Štrougalová, v roce 1992 se po rozvodu oženil se svojí druhou ženou Miluší. S manželkou Věrou, rozenou Novákovou a pocházející z MIlevska, vychoval Lubomír Štrougal dvě děti – Lubomíra a Evu.